Bioimplantologie 2017

Dovolujeme si Vás informovat o konání IX. mezinárodní konference „Bioimplantologie 2017“, kterou ve dnech 20. – 21. dubna 2017 pořádá Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP, Fakulta chemická, Ústav chemie materiálů VUT v Brně, CEITEC a Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni. Akce se koná v kongresových prostorách hotelu Myslivna v Brně.

 

Hlavními tématy IX. ročníku jsou „Kmenové buňky, Nové materiály pro bioimplantologii a tkáňové inženýrství, Seeding buněk, jejich růst a transformace, Klinická aplikace tkání a buněk, Preklinická testování, Mechanické aspekty bioimplantologie a tkáňového inženýrství a v neposlední řadě Legislativa a systém kvality“. Vzhledem k tomu, že výše uvedená témata by mohla být zajímavá i pro členy Vaší společnosti, dovolujeme si Vás spolu s pořadateli zdvořile požádat o uveřejnění informací o konání konference na internetových stránkách Vaší společnosti. Internetové stránky konference jsou www.bioimplantologie.cz  Pozvánku posíláme v příloze.

Za kladné vyřízení předem děkujeme a jsme

S přátelským pozdravem

SYMMA, spol. s r.o.

kongresy ● konference ● sympozia ● workshopy

Aleš Martinek
project manager

Olomoucká 797/80

618 00 Brno

Mobil: +420 607 650 654

E-mail:
a.martinek@symma.cz, a.martinek03@gmail.com

www.symma.cz

 

Organizátor kongresů, konferencí, sympozií, workshopů s více než 22 letou tradicí.