Zpráva z Evropského programu monitorování závažných výskytů přenosných infekcí EPIS (23.9.2015)

EPIS STI (Evropský program pro monitorováni výskytu sexuálně přenosnýchinfekcí) varování:
Kolegové z Velké Británie upozornili na zvýšený výskyt kmenů Neisseria gonorrhoeae s významnou úrovní rezistence k azithromycinu (MIC >256 mg/l) objevující se v severní Anglii. 
Poprvé byly tyto kmeny detekovány v Leedsu v březnu 2015 a nyní se šíří do sousedních oblastí.  
Další případy v epidemiologickém vztahu byly zachyceny v celé Anglii. Jde obvykle o heterosexuální muže a ženy, většinou ve věku do 25 let.

Komentář:
Vzhledem k všeobecné oblibě azithromycinu při léčbě STI je třeba mít tuto zprávu na zřeteli zejména při léčbě onemocnění kapavkou získané v zahraničí nebo sexuálním kontaktem s cizincem. 
S ohledem na časté mezinárodní kontakty, zvláště promiskuitních pacientů, je zavlečení do ČR vysoce pravděpodobné. Znovu upozorňujeme na význam kultivačních vyšetření a následné testování 
citlivosti na antibiotika u izolátů Neisseria gonorrhoeae. Empirickou léčbu je možné vést podle doporučení WHO a ECDC kombinací ceftriaxon 250 až 500mg + azithromycin 1gr 
(Centers for Disease Control and Prevention. Sexually Transmitted Diseases Guidelines 2010. MMWR 2010;59;No. RR-12).

Resl + Zákoucká