"Referátový výběr z dermatovenerologie" - objednávka

Vážení členové ČDS,

dovolujeme si Vám oznámit, že každý člen ČDS může odebírat RVD zdarma. Pokud se tak neděje (zejména noví členové), musí se k odběru přihlásit (viz níže)!!!

REFERÁTOVÝ VÝBĚR Z DERMATOVENEROLOGIE

Odborný, dvojitě recenzovaný časopis, založený 1958,

vychází 6x ročně v tištěné a elektronické podobě.

----------------------------------------------------------------------

Objednávky zaslané e-mailem přijímá vydavatelství

na adrese: czechopress@czechopress.cz.

Pro objednávku lze využít formulář umístěný na stránkách

www.ReferatovyVyber.cz.

----------------------------------------------------------------------

Členům ČDS ČLS JEP je časopis zasílán zdarma.

----------------------------------------------------------------------
PhDr. Jarmila DRHLÍKOVÁ
Managing Director
----------------------------------------------------------------------

CZECHOPRESS AGENCY, s.r.o.
Press, Printing, Advertising and Media Agency

Editorial and Publishing House – Since 1991

Project Referatovy vyber – Since 1958
Association of Czech Booksellers and Publishers Member
Association of Signmaking Producers foundation Member

 
City Empiria, Na Strži 1702/65, CZ 140 00  Prague 4
Tel.:  (+420) 602 229 255, Office: 724 116 414
Fax: 272 941 824, E-mail: czechopress@czechopress.cz
 

www.czechopress.czwww.referatovyvyber.cz

www.nakladatelstvi-vydavatelstvi.cz
Company is registered in the Commercial Register
of the Municipal Court in Prague, section C, file 32164