Nové magistraliter receptury 2015

Krém s mometasonem 0,1% a clotrimazolem 1%

Rp.

Mometasoni                         0,1

Clotrimazoli                          1,0

Dinatrii edetas                    0,04

Cremor basalis          ad 100,0

 

Erythromycinový roztok 4% 100 ml

Rp.

Ertyhromycini                   4,4

Acidi citrici                          0,4

Ethanoli 96%                   45,0

Aque dest.              ad 100,0

M. f. sol.                            

 

Erythromycinový hydrofilní gel 100 g

Rp.

Erythromycini                                   1,0/2,0/4,0 

Acidi citrici monohydr.                  0,1/0,16/0,33

Ethanoli 96 %                                   45,0

Glyceroli 85%                                    2,0 

Hypromellosi  3550                         2,6

Aq. purif.                                ad  100,0

 

Erythromycinový krém 4% 100ml

Rp.

Erythromycini                                   4,4

Acidi citrici monoh.                         0,1

Propylenglycoli                            10,0

Cremor basalis                             49,0

Aq. purif.                               ad 100,0

 

Krém s erythromycinem a metronidazolem

Rp.

Erythromycini                                   2,0

Metronidazoli                                  1,0

Paraffini liquidi                               3,0

Cremor basalis                             47,0

Acidi citrici monohydr.                0,06

Propylenglycoli                            10,0

Aquae purificatate             ad 100,0

 

Krém s gentamycinem 0,1%

Rp.

Gentamicini sulfatis                       0,167

Natrii hydrogencarb.                    0,1

Cremor basalis                     ad 100,0

 

Optimální pH účinku se nachází v neutrální oblasti (pH 7–8)

 

Mast  s gentamycinem 0,1%

Rp.

Gentamicini sulfatis                         0,167

Paraffini liquidi                                20,0

Vaselini albi ad                              100,0

 

 

Gentamicin sulfát - kationaktivní léčivo  → interakce s látkami aniontové povahy:

  •   Ambiderman,  Carbopolový gel (Carbomera)

  •   Carmellosum natricum

Vhodné látky neiontové povahy: methylcelulóza, hypromelóza, Cremor basalis, Cremor nonionicus

Vhodný masťový základ:  směs vazelíny a tekutého parafínu

 

Neomycinová mast se septonexem

Rp.

Neomycini sulf.                                0,05
Septonexi                                           0,02
Ung. const. pro ant.              ad 10,0

 

Možná náhrada za Framykoin ung.

 

Léčba alopecie:

Pěna s minoxidilem 5% a latanoprostem

Rp.

Minoxidili                            5,0

Latanoprosti                     0,005

Espumil™                 ad 100,0

 

Exp. 3 měsíce, uchovávání 2-8°C

Pokud připravujeme pouze minoxidil v Espumilu – není nutné uchovávání v lednici.

 

Pěna s minoxidilem 5% a kofeinem

Rp.

Coffeini                               1,0/2,0

Minoxidili                           5,0

Espumil™                  ad 100,0

 

Dále je možné do Espumilu zapracovat ketokonazol 2%, triamcinolon acetonid 0,1%, menthol 1-3%

 

Latanoprostový gel 0,005% 10 ml

Rp.

Latanoprosti                         0,0005

Polysorbati 20                      0,3

Carmellosi natrici               0,15

Aq. conservantis       ad 10,0

M. f. Sol.