Bonifikační programy Q-LUPÉNKA a Q-EKZÉM ve spolupráci s ČPZP

Vážení členové SAD, milé kolegyně a kolegové,

rádi bychom Vám nabídli možnost zapojit se do bonifikačních programů kvality péče pro lékaře odbornosti 404 a 405 zaměřené na pacienty s lupénkou (program Q-LUPÉNKA) a ekzémem (program Q-EKZÉM), které pro Vás připravilo Sdružení ambulantních dermatovenerologů v ČR (SAD) ve spolupráci s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou (ČPZP) a společností OAKS Consulting s.r.o.(OAKS).

Cílem těchto projektů je zajištění komplexní hrazené péče o pacienty s lupénkou/ekzémem dle doporučených postupů a poznatků vědy, která bude pro zdravotní systém predikovatelná z pohledu přínosů, nákladů a dlouhodobé finanční udržitelnosti a v dlouhodobém horizontu přinese signifikantní zvýšení počtu pacientů, u kterých bude dosaženo požadovaného efektu léčby (kompenzace onemocnění).

Pokud se do projektu/projektů zapojíte, obdržíte za každého dispenzarizovaného pacienta zařazeného do projektu/projektů, u kterého bude alespoň 2 x ročně vykázán výkon klinického vyšetření s hlavní diagnózou L40/L20, fixní částku ve výši 500 Kč za rok, a to nad rámec úhrad za provedené výkony. Tato částka bude pojišťovnou vyplacena v rámci ročního zúčtování a nebude předmětem regulativních opatření.

Na odkazu níže posíláme podrobný popis obou bonifikačních programů a pokud máte zájem se do nich zapojit, kontaktujte prosím ČPZP na email smlouvy@cpzp.cz a bude Vám zaslán k podpisu zvláštní úhradový dodatek. Při komunikaci s ČPZP VŽDY prosím uveďte:

  1. IČZ
  2. Název programu/programů, do kterého/kterých se chcete zapojit

Případně se neváhejte obrátit na SAD (Ing. Mgr. Jakub Weber, info@sadr.com; 606 086 789), kde jsme připraveni Vám kdykoli pomoct.

Popisy programů jsou ke stažení na odkazech:  Q-LUPÉNKA a Q-EKZÉM

 

Těšíme se na spolupráci. 
Se srdečným pozdravem

MUDr. Irena Hejcmanová
Předsedkyně SAD
info@sadcr.com

MUDr. Renata Knorová
Zdravotní ředitelka ČPZP
renata.knorova@cpzp.cz

Ing. Jaroslav Duba
OAKS Consulting s.r.o.
jaroslav.duba@oaks.cz

 

Další informace naleznete také na webu SAD: https://www.sadcr.com/