Bonifikační program VZP PLUS - DERMATOLOGIE

Dovolujeme si navázat na naši spolupráci v rámci odborných přístupů a doporučení a v příloze Vám zasíláme návrh bonifikačního programu VZP PLUS – DERMATOLOGIE pro rok 2021, a to ve formě návrhu metodiky a také návrhu bonifikačního dodatku. Cílem programu je především podpořit včasný záchyt onkologických onemocnění kůže prostřednictvím preventivních vyšetření optickým dermatoskopem a zvyšovat tak kvalitu hrazených služeb v dermatologii.

Bonifikační program je konstruován na základě výsledků našich jednání z minulého roku. Program je určen pro mimolůžkové ambulantní poskytovatele v odbornosti 404 – dermatovenerologie.

Pro účely programu vznikly tři VZP výkony:

  • 44400 – (VZP) Sledování chronického pacienta v ambulanci dermatovenerologa
  • 44401 – (VZP) Signální výkon - Preventivní optická dermatoskopie celotělová – nález onkologicky negativní (Podmínkou nasmlouvání je doložení toho, že poskytovatel je vybaven optickým dermatoskopem).
  • 44402– (VZP) Signální výkon - Preventivní optická dermatoskopie celotělová – nález onkologicky pozitivní (Podmínkou nasmlouvání je doložení toho, že poskytovatel je vybaven optickým dermatoskopem).

Výkon 44400 slouží pro odlišení sledovaných chronických pacientů od „jednorázových“ kontaktů (tzv. běžná populace), přičemž tento výkon bude hrazen stejným způsobem a ve stejné výši jako výkon 09532 – Výkon prohlídky dispenzarizované osoby (pozn. výkon 09532 nebudeme pro účely programu využívat, neboť v odbornosti by dle dispenzární vyhlášky měly být dispenzarizovány pouze vybrané pohlavní choroby).

 

Výkony 44401 a 44402 budou vykazovány jako výkony signální s nulovou hodnotou – budou sloužit pro vyhodnocení kvalitativních parametrů a pro výpočet výše bonifikace. Tyto signální výkony musí být vždy vykázány ke klinickému vyšetření. Podmínkou pro jejich nasmlouvání, potažmo pro vstup do samotného programu, bude vybavení poskytovatele optickým dermatoskopem. 

 

Podle plnění parametrů kvality, tj. provedených preventivních vyšetření optickým dermatoskopem u běžné/chronické populace, může poskytovatel obdržet bonifikaci až 300 Kč za každý provedený, vykázaný a uznaný signální výkon 44401 a 44402. Bonifikace bude poskytovateli uhrazena nejpozději do 30. 6. 2022.

Do programu se mohou ambulantní poskytovatelé (mimo ambulance nemocnic) v odbornosti 404 nejpozději do 30. 6. 2021.

Podrobnější informace ke všem programům VZP PLUS budou dále uveřejněny na našich webových stránkách: https://www.vzp.cz/poskytovatele/bonifikace/bonifikacni-program-vzp-plus.
 

S pozdravem 

Ing. David Šmehlík, MHA
náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR