Zápis ze společné schůze výboru SDS a ČDS konané dne 5. června 2008 v Bratislavě u příležitosti IV. kongresu slovenských a českých dermatovenerologů

 

Přítomni:        SDS: dr. Buchvald, dr. Flimer, prof. Hegyi, dr. Kolátorová, prim. Lidaj, dr. Nejdková, prof. Péč,
prim. Urbanček, dr. Vrtíková
                         ČDS: prof. Arenberger, prim. Bučková, prim. Duchková, doc. Ettler, prof. Hercogová, dr. Polášková, prof. Štork, dr.Vocilková
Místo:              Bratislava-Petržalka, hotel Bonbón

P R O G R A M
 

1.     Uvítání
Dr. Buchvald srdečně pozdravil představitele výborů SDS a ČDS.

2.     Zdravice ČDS

Prof. Arenberger poděkoval za pohostinství. Informuje o společném bidu na jarní sympózium EADV v Karlových Varech v r. 2011, kterou přednesl za obě společnosti na 5. jarním sympóziu EADV v Istanbulu.
Podává také perspektivu další spolupráce v pořádání společných kongresů ČDS a SDS, informuje v návaznosti na  jednání se zástupci Německé dermatologické společnosti v Karolinu s prorektorem Karlovy univerzity o datu spolupořádání symposia ČDS-SDS-DDG 5.-7.11.2009. ČDS se zúčastní svým programem i na bloku sesterských společností na kongresu ISD 2009.
 

3.               Diskuze
a)   Kolektivní členství v EADV

      Prof. Arenberger informuje, že výbor ČDS se k tomuto kolektivnímu členství hlásí a je ochoten uhradit pro letošní rok
     poplatek 5 €/rok za všechny členy ČDS.
      Doc. Ettler vysvětluje výhody: sleva 50 € účastnického poplatku na akcích EADV, přístup do elektronické   
     knihovny EADV včetně předchozích ročníků JEADV a předseda ČDS tak bude mít 1 volební hlas v Boardu EADV.

b)   Registr biologické léčby
      Prof. Arenberger objasňuje důvody ke zřízení – zejména pro aktuální informovanost zdravotních      pojišťoven a vědecké výstupy.
      V ČR je funkční systém Biorep, je podrobný a má zatím některé nedostatky. Proběhla koordinační schůzka k jeho vylepšení,  

           rozhodující bude také dohoda sponzorů o zaručení rovnosti přístupu k databázi, aby nedošlo k marketingovému znevýhodnění.
      Prof. Hercogová infomuje o registru Biorep. Předkládá i možnost použít jej po dohodě na Slovensku. Je  nutné domluvit
     financování nejen vlastního registru, ale také ohodnotit vyplňující lékaře.

 

Zapsal: doc. Ettler