Zápis ze schůze výboru ČDS dne 5. 6. 2008 v Bratislavě

Přítomni:        prof. Arenberger, prim. Bučková, prim. Duchková, doc. Ettler, prof. Hercogová, dr. Polášková,
prof. Štork, dr.Vocilková, dr. Zajíc

Omluveni:      prim. Benáková,  as. Frey, as. Jirásková, doc. Pock, prof. Resl
Místo:              Bratislava-Petržalka, hotel Bonbón

Čas:                 11.00 – 12.30 hodin

P R O G R A M

Projednáno:

A)      Zkontrolován zápis ze schůze výboru ČDS ze dne 10. 4. 2008 a  po e-mailovém připomínkování schválen.
B)      Nově projednáno:

1.     Zprávy z 5. jarního sympózia EADV v Istanbulu

a) Prof. Arenberger seznamuje s prezentací bidu ČDS a SDS na pořádání jarního sympózia EADV v r. 2011 v Karlových Varech. Schváleno proplacení faktury (3000,- Kč) za střih videa k prezentaci, schváleno proplacení nákladů na plánovanou  návštěvu zástupců EADV.

b) Prof. Arenberger informuje o jednání se zástupci Německé dermatologické společnosti v Karolinu s prorektorem Karlovy univerzity. Pro německou stranu je pro společné slavnostní symposium ke 120. výročí založení DDG v Praze z důvodů celoněmeckých akcí akceptabilní pouze listopadový termín, dohodnut termín 5.-7.11.2009. Připojí se i kongres ČDS-SDS. Schváleno.
c) Dr. Zajíc referuje o jednání privátních lékařů – dermatologů v EU: jedná se zejména o boj s řetězci fungujícími ve zdravotnictví. Konstatována nutnost sdružit se.

2.     Limitace biologické léčby psoriázy na 2 roky
Odpověď SÚKL – tato námitka bude projednána v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění.

3.     Výkon 09235 – stanovisko MZ
Dr. Kaplan odpovídá na dopis předsedy ke snížení úhrady – ke snížení došlo administrativním postupem vycházejícím z Dohodovacího řízení z 18. 7. 2007 na návrh Chirurgické společnosti. Prof. Arenberger se následně zúčastnil jednání na ČLK. Při něm m.j. diskutováno ohodnocení kategorií chirurgických sálů (dermatol. sálek by mohl být zařazen do kategorie III – nejnižší – s navýšením 1,5x). Při té příležitosti prof. Arenberger požádal osobně ředitele VZP Dr. Horáka opět o vyřešení problému mezioborového sdílení kódů, následně poslal opakovanou žádost i písemně. V diskuzi prim. Duchková vyzývá k neustálému tlaku na zvýšení minutové režie (bude se kalkulovat pro každý výkon zvlášť).

4.     Dispenzarizace (prim. Duchková)
Není povinná (s výjimkou infekčních chorob), provádí ji jen 1 lékař u daného pacienta, s různou frekvencí.

5.     Venerologie
Prof. Resl byl pověřen výborem ČDS dopracováním přehledu a dořešením současné legislativy ve venerologii.

6.     Stipendia EADV
O stipendium Britské společnosti pediatrické dermatologie se bude ucházet dr. Valíčková z Dětské kožní kliniky v Brně. Výbor ČDS schvaluje.

7.     Sanatorium Achillea
Žádá ZP o povolení výkonů aplikace zevních léčiv a stanovisko výboru ČDS. Výbor ČDS projednal
a nenachází důvod, proč bránit nasmlouvání běžného dermatologického kódu ambulantnímu zařízení – žádost tedy podporuje.

8.     Smlouva s ČLS na vydávání časopisu Čs. Dermatologie
Součástí Smlouvy jsou mimo jiné ceníky za inzerci a povinnost dodržovat vydavatelské termíny. Smlouva bude uzavřena s dobou omezení na 1 rok.

9.     Noví členové
Dr. Kozáčiková (Brno), dr. Piechna (Praha), dr. Farská (Praha)
Přitom v souvislosti s platbami hromadného členství v EADV diskutováno, kolik osob z ČDS je atestovaných dermatologů (spočítá dr. Vocilková)

10.  Různé
a)Výbor ČDS schvaluje úhradu faktury za vedení webu ČDS (8600,- Kč)
b)Informace o možnosti digitalizace časopisu Čs. Dermatologie
c)14. Pražské sympózium se koná ve dnech 13. – 14. 6. 2008
d)Prof. Hercogová – informuje o své kandidatuře na prezidenta EADV
                                  (dalšími kandidáty jsou prof. Dubertret, Powell a Rubins).
e) ILDS – nově provozuje internetové stránky www.karger.com/drm, kde jsou publikovány Newsletter

11.  Příští schůze výboru ČDS:

                                                                                    Zapsal: doc. Ettler