Zápis ze zasedání výboru ČDS dne 20. 2. 2003 

Přítomni:         Prof. MUDr. Vladimír Resl, předseda
                        Doc. MUDr. Jana Hercogová, CSc., vědecký sekretář
                        Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc.
                        Prim. MUDr. Hana Duchková, DrSc.
                        Doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.
                        MUDr. Tomáš Frey, CSc.
                        MUDr. Vladislav Kutěj

Odborné akce

 1. Změna data konání semináře „Dermatologie v praxi“ v Ústí nad Labem na 31.5.2003.
 2. Zrušen seminář sekce dětské dermatologie 30.5.2003 v Třešti.
 3. 26.-28.6.2003 European Hair Research Society, Barcelona.
 4. 14.-17.5.2003 International Academy of Cosmetic Dermatology, Beijing.

Body jednání

 1. Zasedání ČLS JEP konané dne 31.1.2003 zvolilo nové předsednictvo, nejvíce hlasů obdrželi prof. Blahoš, prof. Hájek a prof. Anděl.
 2. ČLS JEP uspořádá konferenci o důležitosti a využívání „impact faktoru“ a citačního indexu.
 3. Prof. Kanski nabízí možnost publikací v Acta dermatologica pannonica et adriatica, Hercogová připomíná možnost publikací v International Journal of Dermatology (IF= 0,89) či European Journal of Dermatology and Venereology (IF=0,91).
 4. Elidel – doporučení omezení proskripce pro dermatovenerology, děti předškolního věku, užití pouze na hlavu a krk – výbor souhlasí. Hercogová komentuje, že nyní je Elidel registrován v Evropě pro děti mladší 2 let pouze v České republice, na Maltě, na Kypru, v Litvě, nikoliv v zemích EU.
 5. Kerasal ung. – žádost firmy Spirig o podporu registrace, výbor souhlasí.
 6. Rozeslání 2. kola voleb bude provedeno příští týden, uzávěrka odpovědí je posunuta proto do 15.3.2003.
 7. Prof. Resl informuje o 6. rámcovém programu, uzávěrka přihlášek je 31.3.2003. Vzhledem k nutnosti řešení základního výzkumu v dermatologii bude svolána samostatná schůze dne 24.4.2003. Do příštího výboru připraví Arenberger a Hercogová program jednání, jeho součástí bude zasedání přednostů dermatovenerologických klinik.
 8. Proběhlo první kolo jednání o navýšení minutové režie.
 9. Žádáme členy ČDS o hlášení změn svých osobních údajů do členské evidence ČLS JEP nebo výboru společnosti.
 10. EADV: Hercogová seznámila přítomné členy výboru s písemným materiálem, který obdržela jako člen výboru EADV od prof. Roseeuw, bývalého pokladníka EADV. Z tohoto materiálu vyplývá, že členství několika kolegů v EADV bylo uhrazeno těsně před volbami nového prezidenta v Mnichově z kreditní karty kongresové agentury Symporg (jež organizovala kongres v Ženevě) a že na kontě EADV chybí několik statisíc euro, které byly zaslány na účet Univerzity v Ženevě. Hercogová komentuje, že tento převod peněz nebyl diskutován na žádném zasedání EADV výboru a že podle smlouvy mezi EADV prezidentem a EADV EC je to nepřípustné. Dále byla diskutována výška případného zisku z EADV kongresu v Praze pro českou dermatologii. Je nesporné, že vzhledem k souhlasu dotovat nízké registrační poplatky v Praze kolegů z východních zemí dostaneme o mnohem méně financí než minulí organizátoři kongresů.
 11. Sekretariát vědecké sekretářky rozeslal 119 firmám prosbu o úhradu členských příspěvků EADV na rok 2003 pro členy ČDS. Zatím odpověděly dvě firmy.
 12. Předsedkyně alergologické sekce ČDS doc. MUDr. Dastychová, CSc. informuje výbor o tom, že Společnost pracovního lékařství ČLS JEP jmenovala za odborného konzultanta pro obor profesionální dermatologie prim. MUDr. Machovcovou. Výbor nesouhlasí s postupem Společnosti pracovního lékařství, která měla nejprve kontaktovat náš výbor. Výbor by poté požádal sekci alergologie o doporučení vhodného kandidáta. Prof. Resl s tímto stanoviskem seznámí Společnost pracovního lékařství.
 13. Zákon o zdravotní péči při poskytování zdravotnických služeb: návrh náhodou obdržel prof. Resl a obeslal jím členy výboru. Připomínky je nutné dát do zítřka na MZd. Připomínky výboru jsou tyto: a) výbor nebyl informován oficiální cestou, nebyl osloven MZd, což je nepřípustné. b) K tomu, aby se dala řešit nově legislativa venerologie, je třeba "záchytný" bod v některém zákonném předpisu. Prof. Resl komunikuje s ministerstvem, aby tato problematika byla do zákona zařazena.
 14. Připomínky k návrhu zákona o zdravotnických zařízeních: Hercogová připomínkuje, že v nemocnici III. typu chybí kožní ambulance, připomínky byly zpracovány cestou fakulty.
 15. Firma Beiersdorf informuje o poslání první splátky za spolupráci na projektu fotoprotekce s ČDS v roce 2003. Tisková konference této firmy proběhne 4.3.2003, za výbor se zúčastní Hercogová, odbornou přednášku bude mít prim. MUDr. Krajsová, CSc.
 16. S návrhem školení rezidentů v dermatologii byli seznámeni písemně někteří členové výboru ČDS. Jedná se o projekt firmy Cyber Health, předem odsouhlasený prof. Vosmíkem. První školení by mělo proběhnout dne 12.4.03 v Pardubicích. Stanovisko k této nové aktivitě je rozporuplné. Výbor by očekával, že bude osloven firmou Cyber Health jako první nebo se jedná jen o akci IPVZ? Takto ale není toto školení oficiálně organizováno. Příští zasedání výboru se bude opět této problematice věnovat.
 17. Příští výbor se bude konat 24.4.2003.

Zapsala: Hercogová