Zápis č. 3

ze zasedání výboru České dermatovenerologické společnosti dne 15.3.2001

Přítomni (bez titulů): Resl, Hercogová, Strejček, Vosmík, Frey, Arenberger, Kutěj, Bučková, Pock, Ettler
Hosté: Dastychová, Jirásková, zástupci firmy Ĺoreal
Omluveni: Macháčková, Duchková

A) seznámení s programem schůze – předseda
    - výbor souhlasí s navrženým programem

B) průběžná agenda – korespondence

1) dopis -doc. Pečenka (MZd ČR)- jednodenní péče v dermatologii - není uvažováno o jednodenní péči v dermatologii – výbor bere t.č. na vědomí
2) doporučené postupy pro prakt. lékaře - sdělení koordinátorovi při ČLS – budou vypracovány další 3-4 k tomuto účelu (rozešle Resl)
3) zprávy ze společnosti lék. mikrobiologie - budou publikovány v Čs. dermatologii
4) vychází publikace: " Provoz lékařských zařízení" - Verlag Dashoefer – ad inform.
5) ing. Musílková, Pečenka, ZP - předáno Společné stanovisko ČDS, Oborové komise a Fotobiologické komise k synchronní balneofototerapii
6) Dermatovenerologická sekce svazu sester - 3.celostátní konference sester - 18.-19.5.2001- výbor zajistí 1-2 přednášející.
7) dopis - zahraniční členové ČDS – dotaz na výši příspěvků – při vynechání členů ze Slovenska uvádí členská evidence pouze jednoho člena – příspěvky ve stejné výši jako tuzemci - odpoví Strejček ( - jde o čestného člena, takže neplatí)
8) Zákon o způsobilosti k výkonu lék. povolání - současná situace - informuje doc. Hercogová -na půdě ČLK dlouze diskutováno.

Nové myšlenky - nebude IPVZ, ale Centrum (Praha,Brno), řízení správní radou, odb. společnostmi, ČLK a lékařskými fakultami. Centra budou akreditovat školící pracoviště. Zákon neřeší přidělování do oborů. Každý bude mít svého školitele. Dermatovenerologie - 4 roky.
Nástavby jsou navrhovány standardní (tj. dětská a korektivní)a navíc 2 netypické - Hygiena chorob z povolání, klinická imunologie. Výbor v současné fázi nemá zásadní připomínky - jen prim. Dastychová upozorňuje, že by bylo vhodné vyškrtnout nástavbu chorob z povolání - zajistí Hercogová (také pro doc. Emmerovou).

C) dispenzarizace v dermatovenerologii/ prim. Dastychová jako host zasedání
- Resl - dopis z MZd ČR - informuje o metodice ke zpracování návrhů dispenzarizace. Nutnost korekce našich dosavadních návrhů.Zajistila již Duchková - upravena venerologie, tumory a choroby z povol.
prim. Dastychová - připomínky předá prim. Duchkové, která zajistí koordinaci a předání MZd ČR.

Nutné sjednotit název samotné ambulance pro kožní choroby z povolání a alergologii, razítko, úvazek - na klinice a kraji 0,6-1,0 dle počtu obyvatel. Sekce vypracovala rozsáhlý materiál doporučených postupů a dispenzarizace v dermatologické alergologii a prof. dermatózách.

Použít: pro MZd ČR (dispenzarizace) a jako metodický pokyn.

Diskuse - rozšířit skupinu nádorů (o basaliomy a další z tumorů). Dále není stávající návrh nutné upravovat pokud se ministerstvo blíže nevysloví.

D) Sdělení vědecké sekretářky (doc. Hercogová)

- Skotské, irské stipendium- členové výboru jsou žádáni o distribuci této informace, dále CEEDV vždy pro 1 osobu

- prof. Katsambas - ubytování a kongr. poplatek - formou sponzorství aktivní účasti pro 2 osoby Rhodos, 3 osoby Mnichov - návrhy k rukám dr. Hercogové - ihned

- prof. Tzankov - žádá příspěvek do bulletinu pro EADV Mnichov - bulosní dermatózy

- připomínky k práci kategorizační komise pro léčiva - zváží a vypracuje doc. Semrádová a doplní Resl

Základní připomínkou je, že velmi často není respektován názor odborné společnosti. Zástupce DV by měl být v centrální kategorizační struktuře.

- doc. Hercogová - vypracovala a dle vlastního sdělení odeslala pokyny pro úhradu laserových výkonů ze zdrav. indikace. Přinést v kopii na příští výbor.

- Opavské dny 15.-16.6.2001 (organizátor prim. Němcová) - podpora a záštita výboru ČDS.

- Kurs prof. dermatóz - Brno - 30.3. a 14.12. IPVZ

- depistážní sestry - kurs Brno 9.-11.5. 2001 , Inst. pro došk. v Brně, Vinařská 6, 565 02 Brno

- akce - doplní dle materiálů předsedy sekretariát

- Ministr zdrav.prof.Fišer - vyjádření ke školení doktorandů - prodloužení a organizační zajištění zejména prohlášení o rozsahu. Souběh specializační přípravy a doktorandského studia.

K dispozici u předsedy.

E) VARIA

- prof. Arenberger – prof. Plewig dne 27.4.2001 obdrží Čestný doktorát UK- Karolinum - účast na aktu zajistí prof. Arenberger.
- Notebook TOSHIBA- sponz. dar NOVARTIS bude deponován u místopředsedy výboru ČDS - k možnosti dispozici pro zápisy ze zasedání.
- dr. Ettler - WEB site - financování z prostředků ČDS, připravena základní stránka a struktura. Vše zasílat k rukám as.dr. Ettlera (včetně zápisů). Informace ze sekcí - základní stránka ev. texty.
- adresa ettler@fnhk.cz
- Pock - připomíná bod minulého zápisu - kontakt s plast.chir. - zajistila doc. Hercogová – na přístím zasedání
- prim. Dastychová - dodatková dovolená par.105 Zák.práce - i pro pracovníky v oboru dermatovenerologie. Písemně předá výboru k dalšímu řešení.
- prof. Záhejský - podnět k vyhlášce MZd - jednání s hlav.hygienikem. Resl.

Hosté

a) - zástupci firmy L´OREAL - příprava Melanoma day -Centrum ochrany před sluncem -10.6.2001 (včetně 2 weekedů) - stan na nám. Republiky. Cíl: zvýšit informovanost, poskytnout poradu k aktuálním potížím. Výbor ČDS apeluje na odbornost poradců z řad dermatovenerologů.

Akce je přípravena s Ligou proti rakovině – její představitel prof. Dienstbbier připravil brožuru, bude k dispozici "přístroj" - jehož bližší specifikace není jasná.

Výbor ČDS pochybuje o vhodnosti tohoto partnera- nádory kůže řeší komplexně dermatolog.

Diskuse:

doc. Hercogová - kritizuje postup českého zastoupení firmy, kdy oslovují ČDS se zpožděním a navíc bez spojení s evropským Melanoma day.

- dr. Frey - brožura obsahuje zásadní chyby - "melanomové névy", chyby v radách k přístupu ke slunění a fotoprotekci dětí (prim.Bučková) - zajistí se korektura - pověřeni oba kritici.

- dr. Strejček – přípomíná sponz.příspěvek na činnost výboru při realizaci spolupráce ze strany pořadatele.

  • tisková konference - k Melanoma day - 12.4. - zajistí doc. Hercogová
  •  

b) - Jansen - Cilag (dr. Korbelář)

  • volně prodejné léky - Nizoral. Rozsáhlý plán podpory trichologické péče přeložen výboru, který jej stručně komentoval. Příloha k zápisu.

Upozorňujeme na blížící se termín podání účasti v Nadačním fondu dr. Paula Janssena (resp. Ceny prof. Trapla).

Příští výbor: 12.4. – Praha – pozvánka poštou.

 

  Akce r. 2001  

 

23.3.-24.3.2001 - V. ročník odborného semináře - Cosmeoderm & Moravia laser 2001
Ostrava

9.5.-11.5.2001 - Tématický kurz pro začínající depistážní sestry
Institut pro doškolování v Brně

18.5.-19.5.2001 - 3. Celostátní konference s mezinárodní účastí
Dermatologické sekce Unie ZP Čech, Moravy a Slezska
Pardubice

31.8. - 1.9.2001 - VIII. Dny mladých dermatovenerologů České a Slovenské republiky
Olomouc

27.9.-29.9.2001 - 10th International Symposium on Basement Membranes (ISBM)
Salzburg, Austria

28.9.-1.10.2001 - 4th Teupitzer Colloguium, Free Radicals and Skin
Berlin

2.11. - 3.11.2001 - Dvoudenní dermatologické setkání
Hradec Králové

2.12. - 4.12.2001 - Dvoudenní celostátní konference s mezinárodní účastí na téma:
Chlamydiové infekce
Brno, hotel Voroněž

11.5.-12.5.2001 - Dermatologické sympozium
Mariánské lázně

Připomínáme, že byl již prezentován soubor seminářů na r. 2001 a Kongresový kalendář - akce uvedeny v Česko-slovenské Dermatologii a Referátovém výběru.

Upozorňujeme navíc na kurz Profesionálních dermatóz, který proběhl 30.3. v Brně. Obdobná akce se bude konat i v Praze.

10.-11.3.2001 - 2. European Breast Meeting
Düsseldorf

21.- 24.3. 2001 - New Frontiers in Clinical and Experimental Dermatology, Venice,
Italy

27.-28.4.2001 - Joint Meeting of the Society for Cutaneous Ultrastructure
Research (28th Annual Meetint), Praha

11.-12.5.2001 - Autoimunita a kožné choroby - Dermatovenerologická konferencia
Piešťany

25.-27. 5.2001 - EACS - The 5th Annual Meeting on Cosmetic Surgery
Berlin

19.- 21.6. 2001 - 2nd Joint Meeting International Psoriasis Symposium and
European Congress on Psoriasis, San Francisco, California USA

3.- 8.9. 2001 - 9. Congress European Society for Photobiology, Lillehammer

18.-20. 10. 2001 - 7th Alpe-Adria-Dunabe Congress on Sexually Transmitted
Diseases and Infections of the Skin
Bratislava, SR

21.-24.11.2001 - The First International Congress on Natural Spa Therapy
Israel

Zapsal: Strejček