Zápis ze schůze výboru České dermatovenerologické společnosti
konané dne 14.6.2001 v knihovně  Dermatovenerologická kliniky 1.LF fakulty v Praze

 11.6. – schválen návrh dispenzarizace pro obor dermatovenerologie příslušnou komisí MZd –               informuje dr. Vrchotová prostřednictvím  prim. Duchkové. Stejně tak i systém  jednodenní péče.

Korespondence a běžná agenda:

1) Bellupo – požádal o podporu žádosti o zvýšení úhrady Bellogentu. Výbor doporučuje.

2) prof. Resl podepsal certifikáty pro letošní dny mladých dermatologů Olomouc.

3) As.Dr. Skořepová – dopis o ustavení Mykologické skupiny. Autorka požádána o osobní         vysvětlení : dosavadní výbor mykopatologické sekce ČDS byl formálně rozpuštěn, o čemž již  byl výbor ČDS informován.
Přesný název nově ustanovené struktury dle doporučení výboru – Mykologická sekce ČDS.
Dr. Skořepová předá materiály pro website naší společnosti.

4) Prim.Strejček informuje o ukončeném prakticky 3letém cyklu DŘ – přílohy  
     - Výbor ČDS doporučuje zveřejnění listů – zda je to možno zjistí dr. Strejček

5) Centrum ochrany před sluncem – členové výboru se nezúčastnili. Dle dr. Ettlera. bylo vyšetřeno 300 zájemců.

6) Melanoma Day : za koordinace kožní kliniky v Motole (doc. Hercogová) se zapojilo aktivně  148 pracovišť, v nichž bylo vyšetřeno více než 1200 pacientů, zachyceno 26 susp.melanomů,     1 susp. spinaliom, 59 basaliomů – předběžné počty.
Výbor ČDS vyslovuje poděkování všem zúčastněným lékařům i sestrám, požaduje  návrhy na     způsob organizace pro příští rok.  Brno 340 osob -  optimální reakce.
Pro příští léta vhodná podpora EADV –zajistí doc. Hercogová.

7) Oponentura doporučeného postupu pro praktické lékaře – Maligní melanom (prim. Duchková)
–        text vypracovaný onkologickou společností je zcela neakceptabilní pro dermatology.  
Výbor  ČDS se staví za obsah recenze  prof. Resla – je nutno požadovat stanovisko koordinátora. ČDS byla požádána o zpracování kompletní problematiky maligního melanomu do přílohy Zdravotnických novin -  výbor odporučuje otisknout i celý standart.

8) Dodatková dovolená – pro pracovníky v oboru dermatovenerologie  
    Předseda požádal na MPSV a Zdravotní  a sociální  výbor parlamentu o stanovisko.

9) MUDr. Šmucler - stížnost  ing. Ruth Matyášové - projednáno

10) Metodický pokyn pro činnost ambulancí dermatoalergických a pro profesionílní dermatózy.
      Je na www. str.

11) Budou vypsány granty na bezplatnou účast na EADV.

12) Krajští konzultanti Královéhradecký kraj: Ettler, Jandová, Salavec, Nožičková

13) Společnost nemocní z povolání - spolupráce:  časopis Prac.lékařství – příspěvky.

14) Léčení pacientů ve Smrdákách – prim. Němcová – je schválena Mezivládní smlouvou Čl. 1    /odst.h, mezistátní  smlouva o poskytování a úhradě zdr. péče – platnost od 1.4.2001.
      Předseda oslovil ředitele ZP.

15) Antiperspiranty - Ca prsu – novinové články. Odpověď předsedy – odpovídá SZÚ.

16) Registrace testační sady TROLAB končí v 06;01 - nutné řešení

17) Výběrové řízení na dermatologa.

18) Vyřazení dermatologů z adresáře firem.

19) Dermatol. akce  - VIII. Dny mladých dermatologů –  
                                   Akce  Opava  
                                   Pigment cell ; Amsterdam  
                                   Pozvánka Slov. Spol estetickej ----

20) Prim. Horažďovský – v indikacích VZP pro vyšetření pro občany států bývalého SSSR  není   TPHA. Prof. Resl požádal VZP o nápravu.

21) Doc. Hercogová - EADV - Mnichov - bude volen president.  
       Zúčastní se Resl, Hercogová. Zajištění  dalších účastníků sjezdu.

22) Pražská konference – abstrakt do 30.6. - v angličtině bude publikován v časopise s IF. Výbor  nic neplatí. 2 postery – oceněny.  
     Plenární zasedání společnosti – po konci ranní sekce. (pokladník, předseda, doc. Hercogová).

23) Prof. Vosmík -. Atestace I – 12/test 12/12  
                               Atest II -  12/ 6test/ 6 uspělo

24) Dr. Věchetová – dopis s žádostí o řešení.

Zapsal: Dr. Strejček