Zápis z výborové schůze ČDS
dne 12.9.2002 v knihovně II. kožní kliniky  Praha

Přítomni: Resl, Ettler, Bučková, Semrádová, Duchková, Jirásková, Kutěj, Arenberger, Frey,
                 Vosmík, Hercogová
Omluveni: Strejček, Pock

1. Pozvánka na kongres STD v Krajinské Goře (Slovinsko) 15.-17.11.2002. Pozván prof. Vosmík, Resl, Dr. Droždáková.
   Diskutována, obecně ve vztahu k novému zákonu, možnost sponzorování firmami na kongresech. J. Hercogová vznese dotaz na ČLK, zda to není v rozporu s doškolováním.

2. Povodně: poděkování Ineternational Society of Dermatology (dopis Prof. Lottiho) a Hellenic Society of dermatology (dopis Prof. Chaidemenose) za nabídku pomoci, včetně finanční, pro kolegy postižené povodněmi. Prim. Strejček poděkoval jménem Výboru. Prim. Němcová nabízí pomoc při vybavení ordinace. Během září osloví J. Hercogová všechny dermatology, zda potřebují finanční pomoc.

3. Kožní oddělení v Semilech,  prim. Jiránková odchází, volný primariát v Semilech.

4. Zlínský kraj – návrhy na krajské konzultanty – navrhne prim. Štembernský, požádá jej Prof. Semrádová. (Odešle Resl.)

5. Kalendář zdrav. akcí 2003: Ústí 7.6., Brno 30.-31.5.2003, 3.-4.10. Hermal, STD konference, Pražské sympozium 16.-17.5.02, dodány akce IPVZ: 6.2. Dermatoskopický kurz, 21.2. Venózní vřed, 14.3. Onemocnění arterií a poruchy hemostázy u dermatóz, 3.4. Histopatologie kožních chorob pro přípravu k I. a II.atestace z dermatovenerologie, 30.5. Onemocnění pojiva, 20.6. Problematika změn vlasů a vlasové pokožky.
J. Hercogová nahlásí akce na ČLK JEP a mpz@zdrav.cz

6. Solária: rekvalifikační kurzy jsou nutné k provozování solárií – odpovědi MŠMT a MPO a MZd. Návrh výboru: školení rekvalifikační není všude pod odbornou garancí dermatovenerologů (vydáno dosud 20 osvědčení), a nemáme stále seznam dermatologů, kteří jsou garanty kurzů. K. Ettler požádá znovu MŠMT o seznam dermatologů, který provádějí školení.

7. Dopis Dr. Jelínkové – kalkulační listy na kryalizaci a kryodestrukci: návrh do dohodovacího řízení o zrušení kódu Q u kódů kryalizace a epikutánních testů. Dr. Pokorný doporučuje vyplnění standardního kalkulačního listu v elektronické podobě (www.vzp.cz), oddíl informace pro poskytovatele zdrav. péče. Prac. skupina jmenována ve složení: vedoucí J. Strejček, členové: H. Duchková, V. Kutěj, dr. Vašulín (bude osloven, aby jmenoval 1-2 členy). Výbor žádá o zveřejnění celého znění kalkulačních listů na webových stránkách ČDS.

8. Ing. Musílková odpověděla na žádost výboru k regulacím a bonifikacím – H. Duchková připravuje dopis jako odpověď na její dopis.

9. J. Strejček odpověděl dr. Pavlíčkovi na jeho žádost o definici komplexního vyšetření (není to shodné s vyšetřením pacienta, kterého budeme dále dispenzarizovat).

10. Problematika dermatovenerologie pro novou vyhlášku MZd:  dermatovenerologie žádá rovněž 5 let jako jiné základní obory a žádáme o sdělení ČLK, zda kolečko je zahrnuto v těchto 4 letech. (Zažádá Hercogová.)

12. Dopis Prof. Blahoše ohledně ukončení funkčního období předsednictva ČLS JEP, vzrostl počet členů 103 odborných společností. Návrh kandidátů do konce října 2002. Výzva k úpravám stanov ČLS JEP. Návrhy do příštího zasedání.

13. Zasedání Výboru ČDS ve školním roce 2002-3: 17.10., 28.11., dále 4. čtvrtek v měsíci.

14. Čestná členství ČDS JEP – schválení dle seznamu.

15. Ubytování zdarma pro EADV: Brno: Benáková, Flášarová, Jedličková, Faustamnová, Haklová, Nechvátalová, Olomouc:  Kučerová, Bírová, Ditrichová, Plzeň: Cetkovská, Hamerníková, Ústí n/lL dodá.

16. Společnost pro mikrobiologii 1.10.2002 seminář v Lékařském domě, téma „Laboratorní diagnostika mykóz“.

17. Problematika posílání zpráv cestou ČLS JEP – rozeslání zpráv v září stálo celkem 12.000,- Kč! Dotaz všem členům, zda mají přístup na internet a prezentace K. Ettlera na plenární schůzi ČDS během EADV.

18. Projednáno vyjádření V. Semrádové na preparát „Bradavičník“. Žádáme provedení seriózní studie v ČR a předpokládáme indikaci k léčbě lékařem. Vyřídí V. Resl.

19. Dr. Kratochvíl informuje o sadě alergenů k epi testům, měly by být k dispozici koncem roku.

20. Daivonex ung. není k dispozici, ale bude, bude i Daivobet ung. (kalcipotriol a bethametason) informuje F. Vosmík.

21. Kategorizační komise: návrh Elidel, nesouhlasíme s omezením pro alergology a pediatry!

22. V Chomutově, Mostě, Teplicích byla zachycena chyba v zařazení dermatologických pracovišť vzhledem k infekčním příplatkům: zdůvodnění je pouze jedno onemocnění (syfilis) v seznamu infekčních chorob. Žádost o zařazení dermatovenerologických pracovišť do seznamu příkladových prací jednotlivých HS v místech nemocnic s biologickými činiteli do skupiny 3 – dopis odeslán hl. hygieniku Dr. Vítovi na MZd (dr. Kaštánková, dr. Walter, dr. Vít).

23. Vědecká rada MZd schválila žádost firmy „Bioseed“, která uskuteční klinickou studii kultivace keratinocytů v léčbě bércových vředů. Informuje F. Vosmík.

24. Připomínky k materiálu střednědobého plánu HIV/AIDS je vypracován venerologickou sekcí ČDS.

25. Náležitosti zdravotnické dokumentace – skartace : nebyla uvedena venerologie, V. Resl připomínkoval.

26. Venerologická sekce vypracuje pozitivní reverz pro veneriky s celostátní platností.

27. Návrh na řešení prostituce pro ministryni Součkovou vypracován H. Duchkovou s použitím materiálu venerologické sekce.

28. Další akce: Investigative Dermatology 30.4.-4.5.2003 Florida www.sidnet.org
Lympho Praha 11.-12.10.2002, EADV Barcelona 10.-15.10.2003, SDS 6.-7.12.2002 Bratislava - Dermaparty, 19. sjezd Českých a Slov. alergologů K. Vary 9.10.2002.

29. J. Hercogová: EADV v Praze. Diskutovány všechny aspekty Kongresu. Pozitiva: cca 4.000 účastníků, zbývá pronajmout 20 čtv. metrů plochy, odborný program rozeslán řečníkům, 14 satelitních sympozií, 32 společností pořádá svá setkání v Praze. Negativa: CME – J. Hercogová informuje o návrhu změny v provádění CME evaluace, se kterou Výbor nesouhlasí (dvojí formuláře – jeden k hodnocení řečníků, druhý za účelem CEM kreditů), neboť bude složitější. Návrh vznese J. Hercogová v Bruselu během EC EADV o víkendu – trváme na stejné formě CME jako v minulosti (P. Arenberger, předseda CME v Praze souhlasí). V případě, že kodaňská firma UNI C nebude chtít tuto formu akceptovat, provedeme hodnocení sami. Malá podpora vedení EADV během mimořádné situace v Praze v souvislosti se záplavami (kongresový sekretariát nebyl přístupný 2 týdny vůbec, bez el. energie měsíc – problémy s komunikací s účastníky). T.č. sídlí sekretariát ve firmě Guarant, vědecký sekretariát v Motole. Řešeny praktické aspekty ze strany ČDS – stánek ČDS bude na 2. patře, trvale budou přítomny sekretářky (z Plzně a z Motola). V. Resl osloví kliniky, aby přispěly k prezentaci české dermatologie. Vzhledem k více než 100 členům EADV z řad ČDS, je pověřena J. Hercogová požádat EC EADV o dalšího člena v EADV Boardu (dle stanov EADV). V. Resl se domluví na formě prezentace Výboru na plenárním zasedání ČDS v rámci EADV kongresu, tj. 4.10. v 10.30 Forum Hall. Součástí plenární schůze bude prezentace webu ČDS – K. Ettler, viz výše. Informace o společenském programu J. Hercogová. Výbor ČDS a LOC EADV bude pozván na Award Ceremony do Karolina.

Zapsala: Hercogová

Příloha: seznam kolegů, kteří obdrží čestné členství ČDS + medaile UK+mediale Maria M. Duran ISD.

List of Honorary Members of the Czech Society od Dermatology and Venereology (to 1993 Czecho-Slovak Society):

Prof. L. Cszodoray, MD             Hungary         1971
Prof. K. Király, MD                    Hungary         1972
Prof. K. Lejman, MD                  France           1972
Prof. H. E. Kleine-Natrop, MD     Germany        1972
Prof .B. Dupperat, MD                France           1972
Prof. N. Sonnichsen, MD            Germany        1972
Prof. M. Simon, MD                   Hungary         1972
Prof. P. Michaljov, MD               Bulgary          1976
Prof. R. Michalowski, MD          Poland            1976
Prof. H. Schubert, MD               Germany        1978
Prof. G. Niebauer, MD               Austria           1978
Prof. R. Santler, MD                  Austria           1979
Dr. H van der Molen, MD            Netherland     1979
Prof. N. Kluken, MD                  Germany        1980
Dr. R. Stemmer, MD                 France            1980
Dr. J. Vošicky, MD                   Austria            1980
Prof. H. Tronnier, MD                Germany        1981
Prof. G.-K. Steigleder, MD         Germany        1982
Prof. W. Meinhof, MD                Germany        1982
Prof. O. Braun-Falco, MD          Germany        1983
Prof. E. Gunter, MD                  Germany        1984
Prof. G. Stuttgen, MD               Germany        1984
Prof. G. F. Romanenko, MD      Russia            1984
Prof. I. Rácz, MD                      Hungary         1985
Prof. A. Luger, MD                    Austria           1985
Prof. U. F. Haustein, MD           Germany        1985
Prof. A. M. Binazzi, MD            Italy                1986
Prof. A. Kansky, MD               Yugoslavia      1986
Prof. J. Bowszyc, MD               Poland           1986
Prof. E. Christophers, MD         Germany        1988
Prof. J. K. Skripkin, MD            Russia            1987
Prof. C. E. Orfanos, MD            Germany        1988
Prof. H. Albrecht-Nebe, MD       Germany        1989
Prof. N. F. Wasik, MD              Poland           1989
Prof. T. Růžička, MD                Germany        1995
Prof. K. Wolf, MD                     Austria           1995
Prof. G. Plewig, MG                  Germany        1997
Dr. Stanislav Pavel, MD             Netherlands   1998
Prof. A. Katsambas, MD            Greece          1998

Honorary Members of the Czech Society of Dermatology and Venereology: New Nominations. On occasion of the 11th Congress of the EADV, the following colleagues were agreed by the Board of the Czech Society of Dermatology and Venereology and will be awarded on October 3rd, 2002:

Prof. L. Andreassi, MD           Italy
Prof. J. Bernhard, MD             USA
Prof. M. Black, MD                United Kingdom
Prof. L. Braathen, MD            Switzerland
Prof. J. Buchvald, DrSc.         Slovak Republic
Dr. J. Delescluse, MD            Belgium
Prof. D. Forsea, MD               Romania
Dr. D. Freedman, MD             Ireland
Prof. R. Galimberti, MD          Argentina
Prof. R. J. Hay, MD                United Kingdom
Prof. A. Horváth, MD              Hungary
Dr. C. Jacobson, MD              USA
Doc. D. Jarčušková, CSc.       Slovak Republic
Prof. T. M. Lotti, MD               Italy
Prof. T. Luger, MD                 Germany
Doc. M. Nožičková, CSc.        Czech Republic
Prof. E. Panconesi, MD          Italy
Prof. V. Resl, CSc.                 Czech Republic
Prim. MUDr. J.Strejček, CSc   Czech Republic
Prof. R. S. III Rogers, MD        USA
Prof. J.-H. Saurat, MD             Switzerland
Prof. G. Stingl, MD                  Austria
Prof. B. Thiers, MD                 USA

Charles University Awards:

1. Honorary Doctorate of Charles University:
Prof. G. Plewig, MD                Germany                    April 27th, 2001

2. Charles University Medals:
on occasion of the 11th Congress of the EADV in Prague Medals will be awarded to:

Prof. O. Braun-Falco, MD        Germany                    (Charles University Medal)
Prof. T. M. Lotti, MD               Italy                            (Charles University Medal)
Prof. R. Hay, MD                    United Kingdom           (Medal of the 2nd Medical School) Prof. R. III. Rogers, MD      USA                                                 (Medal of the 2nd Medical School)