Dopis ministryni zdravotnictví

Česká  dermatovenerologická společnost 
(Czech Society for Dermatology and Venereology)
České lékařské společnost J.E. Purkyně 
(Member of the J.E. Purkyne Czech Medical Society)
Vážená paní  
Doc.MUDr.Milada Emmerová,CSc.,  
ministryně zdravotnictví ČR  
Palackého nám.2  
120 00  Praha 2   Praha 14.10.2004

                                           

Vážená paní ministryně,

 
výbor České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP se na svém dnešním zasedání zabýval novým návrhem kategorizace některých preparátů, které se používají v dermatovenerologii. V této souvislosti mne členové výboru pověřili, abych Vám tlumočil upřesňující stanovisko k následujícím preparátům:

A)
D11AX14 tacrolimus
D11AX15 pimecrolimus

Doporučujeme společné indikační omezení pro obě účinné látky.
Léčbu pimecrolimem a tacrolimem ordinuje dermatolog u pacientů s atopickou dermatitidou (AD), kteří netolerují klasickou terapii, nebo kteří na klasické terapii selhávají

a) u dětí, které trpí AD na hlavě a krku
b) u dospělých, kteří trpí střední a těžkou AD na hlavě a krku

Jsme přesvědčeni, že zejména u dětí do 6 let, je nutné léčit již lehké formy a tím zamezit pokračování a prohlubování AD. Z hlediska ekonomického je léčba lehčích forem méně finančně náročná.

B)
D01BA02 terbinafin

Navrhujeme zachování omezení na dermatology společně se současně platným indikačním omezením. Jelikož jsme si vědomi důležitosti ekonomického hlediska, i přesto doporučujeme snížení úhrady, ale pouze o 10 %.
Jsme přesvědčeni , že navržené snížení úhrady na 35 Kč/DDD, povede k nedostupnosti této účinné látky, jelikož onychomykóza se vyskytuje zejména u ekonomicky slabšího obyvatelstva . Současně odstranění indikačního omezení společně s možností přesunutí léčby na kteroukoli lékařskou odbornost povede, dle našeho názoru, k zásadním chybám při léčbě onychomykózy a také k nárůstu preskripce.

Navržené změny nebyly řešeny v rámci komplexního pohledu na léčbu onychomykózy a s vazbou na další účinné látky a proto současně navrhujeme shodná kritéria pro další celkově podávaná antimykotika, konkrétně především tedy  snížení úhrady itrakonazolu (J02AC02) o 10 %.

 

Děkuji a zůstávám se zdvořilým pozdravem  Prof.MUDr.Petr Arenberger,DrSc.,
   předseda ČDS ČLS JEP