Program sklíčkového semináře ČDS ze dne 3.12.2014

-          Sweetův sy

-          Systém. onem. pojiva s rysy urticaria vasculitis

-          N. Reed

-          Reticulohistiocytom s postižením CNS

-          Fenotypicky heterogenní névus

-          Ver. plana

-          Scabies nodularis

-          Kombin. Névus – névocel. A hluboko penetrující

-          Fixní lék. Exantém

-          Hand-foot-mouth dis.

-          Interstic. Granulomat. Dermatitis

-          Angioproliferace v.s. benigní povahy

-          Akcesorní mammilla

-          Lichen r. verrucosus

-          SSM in situ s makromelanosomy

-          PeIN

-          M. Reiter

MUDr. Frey, Praha

-          Tuberózní xantom

-          Ekr. Spiradenom

-          Spinaliom, DD: trichogenní nádor?

-          Fibr. Histiocytom aneurysmatický

-          Scabies

-          Apokr. Névus

-          Nodus rheumaticus

-          Epidermolytická hyperkeratóza

 

Doc. MUDr. Pock, Praha

-          Lichen planopilaris

-          Tzv. mnohočetná eruptivní milia – 2 případy

-          Morsicatio mucosae oris

-          Pityriasis rubra pilaris

-          Folikulární mucinóza benigní

-          Papilomatosis retic. Et confluens – 2 případy

-          Verruca seborrhoica – klonální

-          Ekrinní spiradenom

-          Balónový melanocytární névus