Program sklíčkového semináře ČDS ze dne  19.9.2018

MUDr.Zemanová, Praha

-          Dermal duct tumor

-          Epid. cysta s hydrop. degenerací str. basale

Prof. Mandys, Praha

-          Furunculus

-          Superf. basaliom s trichog. Diferenciací

Doc. Miřejovský

-          keratoacanthoma

Prof. MUDr. Štork, Praha

-          CD30+ lymfom

-          Pityriasis rosea

-          Polyart. Nodosa

-          Eruptivní keratoakantom

-          Lichnoidní reakce v Blaschko liniích

-          Sek. makulózní amyloidóza při LE

-          Celulární neurothekeom

-          Malob. Neuroendokr. Ca

-          Porokeratosis?

-          CD30+ large cell anaplast. Lymfom

-          Reticulohistiocytoma

-          Mnohočetný epidermolytický akantom

-          Syringocystadenoma papil.

-          Eosinofilní cellulitis

-          M. Paget extramam.

-          Vícečetný větvící se akrální fibroketaom

-          Pemphigoid nad basaliomem

-          scleroedema adult.

-          Reakt. Dysplast. Změny při HPV

-          Mastocytom kongenit.

 

Doc. MUDr. Pock, Praha

-          Nodulární amyloidóza

-          Pagetoidní retikulóza

-          Tinea a pozit. PIF na pemphigus

-          Atypická hluboká melanocytární léze Reed-like

-          Lichen amyloidosus

-          Lichen planus pigm.-inversus – dva případy

-          Ekr. Hidradenom

-          Purpura pigmentosa annularis Majocchi

-          Jizvící alopecie s perifolikulárními amyloid-like depozity

-          Porphyria cut. Tarda

-          Erythema dyschromicum perstans

-          M. Grover

-          Gardnerův sy – epid. Cysta s diferenciací k vlasové matrix

-          Pachydermodaktylie

-          Makulózní amyloidoza na předloktí

-          Lupus erythematosus chron.

-          Purpura pigmentosa lichenoides