Program sklíčkového semináře ČDS ze dne 11.9.2013

Prof. MUDr. Štork, Praha

-          Jizvící pemphigoid

-          Isterstic. granuloma annulare

-          Acrodermatitis chron. atroph.

-          Neurofibrom s náznakem schwannomizace

-          Nediferencovaný pleomorfní sarkom

-          Erythema dyschromicum perstans

-          Mnohočetné epidermoidní cysty připomínající chloracne

-          Gigantický kondylom, dif.dg. verukózní karcinom

-          Lupus erythematosus  s porokeratózou?

-          Porokeratosis Mibelli

-          LE s pustulami

-          Pemphigoid gestationis

-          Obliterující vaskulopatie

-          Scleroedema adultorum

Doc. MUDr. Pock, Praha

-          Neobvyklá dermatóza s ukládáním fibrinoidu v papil. koriu

-          Tumor z granulárních buněk

-          Subkorneální pustulózní dermatóza S-W

-          Hydroa vacciniforme

-          Granul. dermatóza sarkoidálního typu po zosteru

-          Sarkoidóza subkutánní

-          Condyloma latum s histol. průkazem treponem

-          Atypická hluboká mel. Léze s bizarními krevními lakunami