Program sklíčkového semináře ČDS ze dne  10.6.2020

MUDr.Zemanová, Praha

 • Syringocystadenomapapilliferum
 • Spinaliom typu keratoakantomu
 • Metastáza neznámého původu

MUDr. Staňková, Praha

 • Psoriasis inversa

Prof. MUDr. Štork, Praha

 • Sarkoidóza s rysy gran. annulare
 • Nekróza se sek. trombotizací
 • Neurothekeom celulární
 • Lues granulomatózníporjevy
 • Překryv elastolyt. granulomu a granulomaannulare
 • Aktinický granulom s epidermotropismem – asociace s lymfomem?
 • Acroderm. chron. atrophicans – 2 případy
 • Keratodermiecirkumskriptní
 • Lipoedematózní alopecie
 • SaKaposi
 • LSA se zmnoženou elastikou
 • Pankreatopatickápanniculitis
 • Akvagenníkeratodermie
 • Ekrinníporom
 • Epidermoidní cysta  s fok. akantolyt. dyskeratózou
 • M. Darier či Grover
 • Kapilární hemangiom se shluky neutrofilů§ a eozinofilů
 • ACA s dfi. Dg  interstic. dermatitidou
 • Lichenstriatus
 • M. Grover

Doc. MUDr. Pock, Praha

 • Supraoseální otlak nad sedacími hrboly
 • Neobvyklá interface dermatitis
 • PorokeratosisMibelli
 • Atypická melanocytární léze s balón. melanocyty
 • Regredovaná léze epidermálního původu
 • Atypická melanocytární léze s rysy desmoplastického névu
 • Fibr. histiocytom celulární
 • Pityriasis rubra pilarisincip. V.s.
 • Pigmentovaná  varianta keratosisactinica
 • Calcinosiscutistumorosa
 • Trichofolliculoma
 • Intramuskulární infiltrující lipom
 • Lichenplanusvesiculosus
 • M. Grover s incidentálníepidermolytickou hyperkeratózou
 • Lichen ruber hypertrophicus napodobující spinaliom
 • Bowenoidnípapulóza