Program sklíčkového semináře ČDS ze dne  9.6.2021

MUDr.Zemanová, Praha

 • Trichoblastom
 • Ekrinní spiradenom

Prim. MUDr. Eis, Praha

 • Pilomatrixom

MUDr. Kujala, Praha

 • Akutní superf. dermatitis diagnosticky nevyhraněná

 

Prof. MUDr. Štork, Praha

 • Leukocytokl. vasculitis po vakcíně
 • M. Dowling-Degos, varianta Galli-Galli
 • Adnextu s ekr. Difer.
 • Tubulární adenom
 • Glomus tumor
 • Prolifer. trichilem. cysta

 

Doc. MUDr. Pock, Praha

 • Nodulární melanom – cytol., imunohist. a mitotická heterogenita
 • Smíšený mel. névus genitálního typu
 • Pityriasis rubra pilaris
 • VIN nedif. HPV asoc.
 • M. Bowen – typ pagetoidní
 • Superf. lymfangiom s papilárními projekcemi
 • Lipom z vřetenitých buněk
 • Spinocel. karcinom se složkou vřetenitých bb. a sek. Akantolýzou
 • Nodulární amyloidóza
 • Pigmentovaná varianta keratosis actinica
 • Nodulární melanom sek. v névu (p16)
 • Intrad. mel.  névus v kolizi s fok. kožní mucinózou
 • Lipoatrofie v.s. idiopatická
 • trichoadenom