Zápis ze zasedání Sekce pro dermatologickou alergologii a profesionálních dermatózy ČDS ČLS JEP konané dne 15.3.2024 v Praze, VFN - knihovna Dermatovenerologické kliniky

Zasedání řídila doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc.

Omluveni:  dr. Pospíšilová, dr. Vyšatová, dr. Schmiedbergerová, dr. Keznikl, dr. Košťálová

Termín další schůze byl stanoven na 14.6.2024

 

-        V úvodu zasedání jsme uctili minutou ticha památku MUDr. Jaroslavy Vaněčkové, která zesnula dne 9.3.2024

-        As. Dr. Fenclová podrobně seznámila přítomné s čerstvými výsledky národního registrunemocí z povolání za rok 2023. Aktuálně je v ČR 13 středisek nemocí z povolání (NZP). V letech 1996 – 2023 poklesl počet hlášených NZP o 5,9%. V letech 2021-22 byl kvůli epidemii COVIDu19 zaznamenán pětinásobný nárůst (2021: 6 996, 2022: 6 156 hlášených). V roce 2023 poklesl počet profesionálních onemocnění o 438 případů. Dle místa vzniku byl nejvyšší počet hlášených NZP v Olomouckém kraji (1 063), následuje kraj Plzeňský (1 059). V rámci skupin ekonomické činnosti bylo 88% případů zdravotní a sociální péče. V rámci odvětví ekonom. činnosti: 76% případů zdravotní a sociální péče, 12% sociální služby.  V rámci kapitol tvoří 11% infekční nemoci, 1% nemoci kožní a 6% fyzikální faktory. Zaznamenán pokles přenosných chorob kap. V.   Kapitola I (nemocni způsobené chemickými faktory) nebyl hlášen žádný případ, což bylo poprvé. Kapitola II – 336 (4 bazaliomy – prac. uranových dolů), 8x poruchy sluchu. Kapitola III – 122, 6x silikóza (nemoci dolních dýchacích cest, plic, pohrudnice, pobřišnice). Kapitola IV.  71 případů – plastické hmoty 24, ropné produkty 20, pryž a gumárenské chemikálie 14, organické barvy 9, čisticí/kosmetické přípravky 9, ostatní noxy 27. Epoxidy 13; latex 5. Celkem počet nox 103 (+ 12 oproti toku 2022). Kapitola V – 6405 případů, svrab 92 (nárůst o 51 případů), COVID19 6265 (pokles o 472), virová keratokonjunktivitida 6, herpes zoster 2,  infekce kůže a podkoží 2. Antropozoonózy 5x (3x boreliózy, 2x leptospiróza), v zahraničí: 25x vojáci, 1x programátor, 20x COVID19 (Mali, Afganistán, Kosovo).  Kapitola VI: fonastenie, nedomykavost hlasivek. Ohrožení NZP: 64 případů – hlavně u onemocnění periferních nervů, z přetěžování. Závěr: 90% COVID19, v roce 2023 pokles o 5,9%, mnoho případů je však v procesu posuzování. Od 1.1. do 15.3.2024 uznáno dalších 765 případů COVID19.

-        Dr. Holubová z MZ ČR konstatovala, že velké množství případů v procesu posuzování závisí na laboratorním vyhodnocování.

-        V rámci diskuse k tomuto tématu doc. Dastychová uvedla, že je velmi málo hlášených případů senzibilizace na kovy, hlavně chrom, což je úspěchem – zejména v porovnání s 80. lety 20. století, kdy bylo hlášeno ročně přes 100 případů. Dále se pozastavovala nad tím, že Indulona Profi je v současné době směsí mnoha alergenů! Dříve Indulona neobsahovala žádné vonné komponenty.

-        Dr. Reslová uvedla, že řada pacientů, u nichž by měla být šetřena NZP, nepřijde na kontrolu. Nechtějí testovat, bojí se. V rámci Ústeckého kraje se t.č. netestuje, ale v rámci EUC kliniky se zahájení testování plánuje.

-        Prim. Eichlerová uvedla, že zřízení nového centra hlášení nemocí z povolání je velice obtížné. Vyžaduje to personální předpoklady (alespoň 2 lékaře s atestací atd.).

-        Prim. Jandová uvedla, že v Hradci Králové jsou posíláni pacienti se slizničními projevy (rýma, kašel, astma) na kožní. Doc. Dastychová i as. Fenclová uvedla, že toto je v kompetenci KPL, kde se provádí expoziční testy za hospitalizace; před tím je třeba provést alergologické vyšetření.

-        As. Fenclová sdělila, že aktuální hodnota 1 bodu je  424,- Kč – platí to od 1.1.2024.

-        Doc. Dastychová seznámila přítomné s výsledky senzibilizace na jednotlivé kontaktní alergenystandardní evropské sady& pomocných látek za rok 2023 na jednotlivých testujících pracovištích: FNUSA Brno 284 pacientů, FN Olomouc 269, Nem. České Budějovice 262, VFN Praha 261, FNKV Praha 191, FN Ostrava 187, FN Plzeň 175, FN Motol 158, Nem. Sokolov 84, FN Hradec Králové 64, Nem. Ústí nad Labem 35, Nem. Pardubice 24. V rámci České republiky bylo v roce 2023 testováno 2152 pacientů, 558 mužů a 1598 žen. Oproti roku 2022, kdy bylo testováno 1589 pacientů,  jde o nárůst. (pozn.: v roce 2022 nebyly vždy k dispozici testovací hapteny, což bylo způsobeno situací uvedených v zápisech z loňského roku).  Podrobný přehled všech alergenů je uveden v příloze.

-        Dr. Novák vznesl dotaz, zda pozitivní reakce na 2-hydroxyethyl methacrylate (HEMA)  lze považovat v rámci možné skupinové přecitlivělosti za pozitivní u případu profesionálního kontaktního ekzému, kde používané lepidlo obsahovalo 2-hydroxypropyl methacrylate (HPMA). Doc. Dastychová doporučila provést cílený test s dotyčným lepidlem, neboť skupinová alergieu methacrylátů neplatí paušálně a v rámci hygienického šetření by toto mělo být, i z forenzních důvodů, bráno v potaz.

-        Případ č.1: prim.dr. Němcová, Sokolov:    Š. B. 1968 -  jde o revírnici s dg. acrodermatitischronicaatrophicans. Stanovisko komise je onemocnění hlásit jako profesionální s tím, že je třeba ještě konzultovat infekcionisty.

-        Doc. Dastychová informovala o lednových dotazech na pana Valsamise ohledně nedostupnosti některých testovacích haptenů. Ta je zdůvodňována nedostatkem kvalitních materiálů pro jejich výrobu. Chybí řada haptenů, např. lyral, toluen-2,4,-diisokyanát, textile dye mix, dále hapteny s kódem P005, P043, R003, J001, L001.

-        Prim. Machovcová a dr. Janatová informovaly o přednáškách na kongresu AAD v San Diego začátkem března 2024, které se týkaly problematiky kontaktních alergenů. Alergenem roku byly vyhlášeny šiřičitany  (sulfites). Tyto látky vedou k histaminové reakci, jsou obsaženy např. v sušeném ovoci, avokádu, pečivu, pivu, latexových rukavicích. Mohou způsobit i alergické reakce I. typu. Dr. Janatová rozešle členům Sekce prezentaci o této problematice.

-        V rámci diskuse o zajímavých případech doc. Dastychová vzpomenula případ tiskaře, který pracoval s čističem lepidel TechnomenCleaner, v testech vyšla pozitivní reakce na limonen, eukalypt. olej., levandulový olej, jalovcový a piniový olej. Onemocnění bylo hlášeno jako profesionální. Čistič obsahoval limonen, pinen, terpinolen, trinitrobiciclohapten.

-        Dr. Vavříková z FN Olomouc uvedla, že v případu, který byl projednáván na minulých zasedáních, který se týkal tří pracovnic v textilním průmyslu, se zaměstnavatel odvolal.

-        Jako zajímavost dr.  Janatová uvedla případ opičích neštovic u venerologického pacienta v Českých Budějovicích se závislostí na chemickém sexu s horečkou a ulceracemi na genitálu. Případ opičích neštovic v Praze uvedla i prim. Machovcová u pacienta s obtížemi s defekací, u něhož byl dif.dg. vylučován i ca. Dále případ potápěče s bolestmi krku – kultivačně prokázána gonorrhoická otitida následně vyléčená ceftriaxonem. Dr. Novák uvedl příklad již dřívější gonorrhoickéabscedující proktitidy v Plzni.

 

Zápis provedl dr. Novák