Shromáždění členů ČDS dne 14.12.2017 ve 14 hod.

Shromáždění členů ČDS je svoláno na 14. 12. 2017 od 14 hodin na posluchárnu „J“ Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50 v Praze.

Registrace účastníků u pí. Čížkové na Dermatovenerologické klinice FNKV:

e-mail:  derma.assistant@gmail.com 

tel.: +420 267 16 2340,

fax: +420 267 16 2270