Vítejte na našem webu

Česká dermatovenerologická společnost je odbornou lékařskou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (www.cls.cz). Sdružuje odborníky jednoho ze stěžejních lékařských oborů – dermatovenerologie.

K hlavním úkolům ČDS patří dohled nad odborným (výchova nových lékařů, pořádání doškolovacích akcí) a vědeckým (vědecké kongresy, vydávání odborných časopisů a publikací) rozvojem oboru a jeho prezentaci doma i v zahraničí.

Název: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně je registrována: reg. MV ČR č.j. VSP/1-2727/90-R
Sídlo: Sokolská 31, 120 26 Praha 2
IČO / DIČ: 00444359 / CZ00444359
Bankovní spojení: ČSOB, Na Pankráci 310/60, 140 00 Praha 4
Číslo účtu: 500617613/0300

18.Dermatologické sympozium
27.10.2017, Ústí n. L.
Webové stránky kongresu
Registrace ON-LINE
Informace v pdf
Přednášející si dovolujeme upozornit na deadline pro dodání abstraktů dne 9. 10. 2017.
Sekretariát kongresu, informace:
Gabriela Malá
BOS. org s. r. o.
Kekulova 615/38,
400 01  Ústí nad Labem
tel.: +420 475 534 332, 475 531 098
fax.: +420 475 205 169
sekretariat@bos-congress.cz